Ми - середовище, що поєднує всіх, хто небайдужий до якості освіти

Універсальний простір "АCCENT" - світ віртуальних 3D технологій в освіті

Приєднуйтесь! Обговорюємо! Пропонуємо! Вирішуємо

ОСВІТНЯ МЕРЕЖА "АCCENT"

Особисті електронні навчальні кабінети

Дистанційне навчання

Спілкування

Web-бібліотека

Online допомога

Створення Е-ресурсів

Чому саме "Accent"?

 • Гнучкість (студенти працюють у зручний для них час, у зручному для них місці та в оптимальному для себе темпі).
 • Модульність (набір дисциплін модуля створює цілісність уявлення про предметну область, що вивчається).
 • Економічна ефективність (приблизно на 50% дешевше за традиційні методи навчання).
 • Зміна ролі викладача (взаємодія студента та викладача на відстані).
 • Спеціальний контроль якості освіти (дистанційний контроль якості знань).
 • Використання спеціальних технологій і засобів навчання (електронна пошта, телекомунікації, телебачення, мережеві комунікації).
 • Гуманістичність навчання (згідно з принципом гуманістичності, ніхто не повинен бути позбавлений можливості навчатися через бідність, географічну або тимчасову ізольованість, соціальну незахищеність та неможливість відвідувати освітні установи через фізичні вади або зайнятість виробничими та особистими справами).
 • Педагогічна доцільність застосування нових інформаційних технологій.
 • Забезпечення безпеки обігу інформації у системі освіти.
 • Наявність необхідного рівня технічної грамотності студентів.
 • Мобільність навчання.
 • Використання активних засобів навчання, що спонукають до взаємодії та співробітництва студентів.
 • Організація персонального віртуального робочого місця.
 • Ефективне використання часу.
 • Врахування хисту студентів і шляхів навчання (рівні дистанційного навчання, адаптація лекційного матеріалу).
 • Контроль знань

Універсальний освітній простір "АCCENT" - динамічне, адаптивне Е-середовище

Універсальний освітній простір "Accent" об'єднує усі сучасні електронні засоби навчання

 1. Web-бібліотеку електронних освітніх ресурсів (електронних підручників, посібників, методичних рекомендацій, словників, довідників, лабораторних практикумів та ін. відповідно до Положення про ЕОР), яка:
  • Розподілена за галузями освіти (дошкільна освіта, загальна середня освіта, професійна освіта, вища освіта);
  • Побудована на основі Web-технологій (у тому числі хмарних, технологій відкритих ресурсів тощо);
  • Її можна використовувати за різних організаційних форм навчання (очної, заочної, екстернатної та дистанційної).
 2. Вбудовану довідково-пошукову систему.
 3. Депозитарій зовнішніх електронних ресурсів.
 4. Репозиторій, що містить навчальні, методичні та наукові матеріали із питань різних, згрупованих за категоріями, галузями освіти; електронні енциклопедії та довідники у форматі pdf.
 5. Конструктор особистого електронного кабінету адміністратора, педагога (викладача, вчителя) та ін.
 6. Вбудовану соціальну мережу «Е-середовища навчальних закладів»
 7. Вбудований простір «Е-середовище "ПІДГОТОВКА до ЗНО"»

Особливості

Освітньої мережі "ACCENT"

Учні та студенти

Мають можливість:

 • Приєднатися до соціальної мережі, яка спрямована на вирішення освітніх проблем
 • Доступу до креативних, інноваційних засобів навчання
 • Спілкування з викладачем в особистому електронному навчальному кабінеті (очне та дистанційне навчання)
 • Використовування Web-бібліотеки сучасних навчально-методичних матеріалів
 • Особистого спілкування в групах однодумців

Педагоги та батьки

Мають можливість:

 • Приєднатися до соціальної освітньої мережі
 • Отримати особистий електронний навчальний кабінет, адаптований до індивідуальних потреб
 • Користуватися Web-бібліотекою навчальних та навчально-методичних матеріалів
 • Використовувати доступні, зрозумілі інструменти для організації проведення дистанційного навчання
 • Обрабовувати електронні освітні ресурси, що знаходяться в нормативно-правовому полі і є дозволеними або рекомендованими МОН України для використання у навчальному процесі
 • Отримувати професійну допомогу щодо створення та використання методичного наповнення власного електронного навчального кабінету
 • Забезпеченні легким та простим доступом до постійно поновлюваної бази знань

Батьки

 • Приєднатися до соціальної освітньої мережі
 • Віртуальної участі у навчальному процесі
 • Контролювати розвиток та навчання дитини
 • Віртуального спілкування з іншими батьками, вчителями (особисте та в групах)
 • Проведення віртуальних батьківських зборів
 • Дистанційне навчання для дітей

Навчальні заклади

Мають можливість:

 • Підвищити якість навчання
 • Підтримку та організацію дистанційного навчання за використання доступних, простих та зрозумілих засобів
 • Сформувати когорту викладачів, які здатні використовувати інноваційний та креативний інструментарій у професійній діяльності
 • Мотивації сучасної молоді до отримання знань, за використання інноваційних методик, форм та засобів навчання
 • Залучити потоки молоді, яка хоче навчатися в інноваційних умовах, незалежно від місця проживання та особливих потреб
 • Підготовити конкурентоздатних та мобільних фахівців
 • Можливості організації курсів підвищення кваліфікації на дистанційній основі
 • Створити власний соціальний освітній простір

425

Зареєструвалось у мережі

45

До проекту приєдналось (навчальних закладів)

531

Сьогодні на наші сторінки зайшли

159

Запрошень до співпраці

Наші партнери

Інститут транспорту і логістики Cхідноукраїнського національного університету

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області

Луганський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування

Освітньо-виховний комплекс: приватна гімназія "Апогей"

Берегіївський професійний ліцей сфери послуг

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

МГО "Луганське земляцтво" м. Київ

Рубіжанський індустріально-педагогічний технікум (РІПТ)

 

Додай поштовху освіті. Напиши нам листа!

(093)278-88-09

ues.accent@gmail.com

info-accent

Ми в соціальних мережах

chart
Copy© 2016 Accent. All Rights Reserved.
Not Found
404
Not Found