Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

АCCENT – ІННОВАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДТРИМКИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ!

 • Дистанційна освіта – якісно нова форма організації та підтримки навчання та отримання освіти.
 • Дистанційна освіта – адекватне та гнучке реагування на вимоги та потреби суб’єктів навчального процесу.
 • Дистанційна освіта – забезпечення рівних можливостей отримання знань для всіх і кожного, незалежно від територіального місцезнаходження, віку, специфіки особистісних особливостей (фізичних і фізіологічних), соціального стану.
 • Дистанційна освіта – забезпечення неперервності процесу навчання.
 • Положення про дистанційне навчання http://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/
 • МОН змінило положення про дистанційну освіту http://osvita.ua/school/47740/

МЕТА: підвищення якості освіти на основі використання інформаційних технологій

Чому АCCENT?

АCCENT, у порівнянні з іншими дистанційними системами має низку переваг, починаючи з вартості і закінчуючи широкими функціональними можливостями. Критерії вибору платформи АCCENT для організації та підтримки системи дистанційної освіти:

Критерії вибору Критерії вибору Атрибути
1 Ціна підтримка широкого спектру мов, серед яких українська, російська, англійська та інші відповідність вимогам та потребам замовника
2 Мультимовність підтримка широкого спектру мов, серед яких українська, російська, англійська та інші відповідність вимогам та потребам замовника
3 Підтримка стандартів так адаптація до можливих змін
4 Доступність, зручність високий рівень адаптація до можливостей замовника
5 Зрозумілість, простота інструментарію діяльності високий рівень редактор електронних освітніх ресурсів, редактор електронних навчальних кабінетів, конструктор тестів
6 Організація підтримки 7х7; високий рівень адаптація до можливостей замовника
7 Вимоги до техніки серверне обладнання, достатнє для розміщення даних і програмного забезпечення; статична IP-адреса адаптація до можливостей замовника, витрати на технічне обслуговування мінімальні
8 Кадрові ресурси модератор локального ресурсу може бути підготовлений протягом 18 навчальних годин
9 Вимоги до програмного забезпечення немає спеціальних вимог установлення на Linux, Windows, Unix, MacOS та ін.
10 Можливість налаштування під визначений освітній проект забезпечення широкого розповсюдження системи швидкий розвиток, висока якість і захищеність
11 Можливість, вбудовування нових модулів. так забезпечує широке розповсюдження системи, швидкий розвиток, висока якість, захищеність
12 Оновлення версій так передбачається простота

Ефект – організаційний, соціальний, економічний:

 • неперервне розширення навчальної аудиторії – охоплення більшої кількості учасників освітнього процесу;
 • підвищення керованості навчального процесу;
 • скорочення витрат на проведення моніторингу знань;
 • забезпечення та підтримка неперервного моніторингу навчального процесу з боку викладачів (учителів), адміністративних органів навчального закладу, батьків;
 • зменшення навантаження на викладачів та вчителів;
 • скорочення часових затрат на перевірку та визначення рівня знань;
 • організація професійної підготовки та перепідготовки кадрів;
 • підвищення кваліфікації за певними спеціальностями.

ЕЛЕМЕНТАРНИМ СКЛАДНИКОМ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДТРИМКИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ Є ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ http://ac-cent.com/ua/all-cabinets

Зазначені особливості зумовлюють вибір платформи АCCENT для організації електронного дистанційного навчання!

Copy© 2016 Accent. All Rights Reserved.
Not Found
404
Not Found