Ми - середовище, що поєднує всіх, хто небайдужий до якості освіти

Універсальний простір "АCCENT" - світ віртуальних 3D технологій в освіті

Приєднуйтесь! Обговорюємо! Пропонуємо! Вирішуємо

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

АCCENT – ІННОВАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДТРИМКИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ!

 • Дистанційна освіта – якісно нова форма організації та підтримки навчання та отримання освіти.
 • Дистанційна освіта – адекватне та гнучке реагування на вимоги та потреби суб’єктів навчального процесу.
 • Дистанційна освіта – забезпечення рівних можливостей отримання знань для всіх і кожного, незалежно від територіального місцезнаходження, віку, специфіки особистісних особливостей (фізичних і фізіологічних), соціального стану.
 • Дистанційна освіта – забезпечення неперервності процесу навчання.
 • Положення про дистанційне навчання http://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/
 • МОН змінило положення про дистанційну освіту http://osvita.ua/school/47740/

МЕТА: підвищення якості освіти на основі використання інформаційних технологій

Чому АCCENT?

АCCENT, у порівнянні з іншими дистанційними системами має низку переваг, починаючи з вартості і закінчуючи широкими функціональними можливостями. Критерії вибору платформи АCCENT для організації та підтримки системи дистанційної освіти:

Критерії вибору Критерії вибору Атрибути
1 Ціна підтримка широкого спектру мов, серед яких українська, російська, англійська та інші відповідність вимогам та потребам замовника
2 Мультимовність підтримка широкого спектру мов, серед яких українська, російська, англійська та інші відповідність вимогам та потребам замовника
3 Підтримка стандартів так адаптація до можливих змін
4 Доступність, зручність високий рівень адаптація до можливостей замовника
5 Зрозумілість, простота інструментарію діяльності високий рівень редактор електронних освітніх ресурсів, редактор електронних навчальних кабінетів, конструктор тестів
6 Організація підтримки 7х7; високий рівень адаптація до можливостей замовника
7 Вимоги до техніки серверне обладнання, достатнє для розміщення даних і програмного забезпечення; статична IP-адреса адаптація до можливостей замовника, витрати на технічне обслуговування мінімальні
8 Кадрові ресурси модератор локального ресурсу може бути підготовлений протягом 18 навчальних годин
9 Вимоги до програмного забезпечення немає спеціальних вимог установлення на Linux, Windows, Unix, MacOS та ін.
10 Можливість налаштування під визначений освітній проект забезпечення широкого розповсюдження системи швидкий розвиток, висока якість і захищеність
11 Можливість, вбудовування нових модулів. так забезпечує широке розповсюдження системи, швидкий розвиток, висока якість, захищеність
12 Оновлення версій так передбачається простота

Ефект – організаційний, соціальний, економічний:

 • неперервне розширення навчальної аудиторії – охоплення більшої кількості учасників освітнього процесу;
 • підвищення керованості навчального процесу;
 • скорочення витрат на проведення моніторингу знань;
 • забезпечення та підтримка неперервного моніторингу навчального процесу з боку викладачів (учителів), адміністративних органів навчального закладу, батьків;
 • зменшення навантаження на викладачів та вчителів;
 • скорочення часових затрат на перевірку та визначення рівня знань;
 • організація професійної підготовки та перепідготовки кадрів;
 • підвищення кваліфікації за певними спеціальностями.

ЕЛЕМЕНТАРНИМ СКЛАДНИКОМ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДТРИМКИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ Є ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ http://ac-cent.com/ua/all-cabinets

Зазначені особливості зумовлюють вибір платформи АCCENT для організації електронного дистанційного навчання!

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

.

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

If this is your first Joomla! site or your first web site, you have come to the right place. Joomla will help you get your website up and running quickly and easily.

Start off using your site by logging in using the administrator account you created when you installed Joomla.

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

 There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are:

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. The Joomla! software brings together the template and the content to create web pages.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "This Site" menu or by adding /administrator to the end of you domain name.

Log in to the administrator using the username and password created during the installation of Joomla.

Logging in

To login to the front end of your site use the login form or the login menu link on the "This Site" menu. Use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles.

In managing your site, you will be able to create content that only logged-in users are able to see.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "submit article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published and put it in the Joomla category.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

ОСВІТНЯ МЕРЕЖА "АCCENT"

Особисті електронні навчальні кабінети

Дистанційне навчання

Спілкування

Web-бібліотека

Online допомога

Створення Е-ресурсів

Чому саме "Accent"?

 • Гнучкість (студенти працюють у зручний для них час, у зручному для них місці та в оптимальному для себе темпі).
 • Модульність (набір дисциплін модуля створює цілісність уявлення про предметну область, що вивчається).
 • Економічна ефективність (приблизно на 50% дешевше за традиційні методи навчання).
 • Зміна ролі викладача (взаємодія студента та викладача на відстані).
 • Спеціальний контроль якості освіти (дистанційний контроль якості знань).
 • Використання спеціальних технологій і засобів навчання (електронна пошта, телекомунікації, телебачення, мережеві комунікації).
 • Гуманістичність навчання (згідно з принципом гуманістичності, ніхто не повинен бути позбавлений можливості навчатися через бідність, географічну або тимчасову ізольованість, соціальну незахищеність та неможливість відвідувати освітні установи через фізичні вади або зайнятість виробничими та особистими справами).
 • Педагогічна доцільність застосування нових інформаційних технологій.
 • Забезпечення безпеки обігу інформації у системі освіти.
 • Наявність необхідного рівня технічної грамотності студентів.
 • Мобільність навчання.
 • Використання активних засобів навчання, що спонукають до взаємодії та співробітництва студентів.
 • Організація персонального віртуального робочого місця.
 • Ефективне використання часу.
 • Врахування хисту студентів і шляхів навчання (рівні дистанційного навчання, адаптація лекційного матеріалу).
 • Контроль знань

Універсальний освітній простір "АCCENT" - динамічне, адаптивне Е-середовище

Універсальний освітній простір "Accent" об'єднує усі сучасні електронні засоби навчання

 1. Web-бібліотеку електронних освітніх ресурсів (електронних підручників, посібників, методичних рекомендацій, словників, довідників, лабораторних практикумів та ін. відповідно до Положення про ЕОР), яка:
  • Розподілена за галузями освіти (дошкільна освіта, загальна середня освіта, професійна освіта, вища освіта);
  • Побудована на основі Web-технологій (у тому числі хмарних, технологій відкритих ресурсів тощо);
  • Її можна використовувати за різних організаційних форм навчання (очної, заочної, екстернатної та дистанційної).
 2. Вбудовану довідково-пошукову систему.
 3. Депозитарій зовнішніх електронних ресурсів.
 4. Репозиторій, що містить навчальні, методичні та наукові матеріали із питань різних, згрупованих за категоріями, галузями освіти; електронні енциклопедії та довідники у форматі pdf.
 5. Конструктор особистого електронного кабінету адміністратора, педагога (викладача, вчителя) та ін.
 6. Вбудовану соціальну мережу «Е-середовища навчальних закладів»
 7. Вбудований простір «Е-середовище "ПІДГОТОВКА до ЗНО"»

Особливості

Освітньої мережі "ACCENT"

Учні та студенти

Мають можливість:

 • Приєднатися до соціальної мережі, яка спрямована на вирішення освітніх проблем
 • Доступу до креативних, інноваційних засобів навчання
 • Спілкування з викладачем в особистому електронному навчальному кабінеті (очне та дистанційне навчання)
 • Використовування Web-бібліотеки сучасних навчально-методичних матеріалів
 • Особистого спілкування в групах однодумців

Педагоги та батьки

Мають можливість:

 • Приєднатися до соціальної освітньої мережі
 • Отримати особистий електронний навчальний кабінет, адаптований до індивідуальних потреб
 • Користуватися Web-бібліотекою навчальних та навчально-методичних матеріалів
 • Використовувати доступні, зрозумілі інструменти для організації проведення дистанційного навчання
 • Обрабовувати електронні освітні ресурси, що знаходяться в нормативно-правовому полі і є дозволеними або рекомендованими МОН України для використання у навчальному процесі
 • Отримувати професійну допомогу щодо створення та використання методичного наповнення власного електронного навчального кабінету
 • Забезпеченні легким та простим доступом до постійно поновлюваної бази знань

Батьки

 • Приєднатися до соціальної освітньої мережі
 • Віртуальної участі у навчальному процесі
 • Контролювати розвиток та навчання дитини
 • Віртуального спілкування з іншими батьками, вчителями (особисте та в групах)
 • Проведення віртуальних батьківських зборів
 • Дистанційне навчання для дітей

Навчальні заклади

Мають можливість:

 • Підвищити якість навчання
 • Підтримку та організацію дистанційного навчання за використання доступних, простих та зрозумілих засобів
 • Сформувати когорту викладачів, які здатні використовувати інноваційний та креативний інструментарій у професійній діяльності
 • Мотивації сучасної молоді до отримання знань, за використання інноваційних методик, форм та засобів навчання
 • Залучити потоки молоді, яка хоче навчатися в інноваційних умовах, незалежно від місця проживання та особливих потреб
 • Підготовити конкурентоздатних та мобільних фахівців
 • Можливості організації курсів підвищення кваліфікації на дистанційній основі
 • Створити власний соціальний освітній простір

425

Зареєструвалось у мережі

45

До проекту приєдналось (навчальних закладів)

531

Сьогодні на наші сторінки зайшли

159

Запрошень до співпраці

Наші партнери

Інститут транспорту і логістики Cхідноукраїнського національного університету

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області

Луганський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування

Освітньо-виховний комплекс: приватна гімназія "Апогей"

Берегіївський професійний ліцей сфери послуг

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

МГО "Луганське земляцтво" м. Київ

Рубіжанський індустріально-педагогічний технікум (РІПТ)

 

Додай поштовху освіті. Напиши нам листа!

(093)278-88-09

ues.accent@gmail.com

info-accent

Ми в соціальних мережах

chart
Copy© 2016 Accent. All Rights Reserved.
Not Found
404
Not Found